Om oss

Regnbågen är en liten förskoleverksamhet belägen på Härnön i ett tvåfamiljshus på Brännavägen. Förskola bildades under vt-2017 och tog över huset efter ett föräldrakooperativ.

Förskolan bedrivs som ett personalkooperativ och är en ekonomisk förening, vilket innebär att det är personalen som driver förskolan. Regnbågens verksamhet och den pedagogiska inriktningen styrs av Läroplanen Lpfö-18, våra tre hörnstenar och värdegrund, samt små barngrupper.

På Regnbågen finns det plats för 25 barn och varje dag möter barnen en lustfylld och inspirerande verksamhet som planeras av glada och varmhjärtade pedagoger. Det serveras bra sammansatta måltider av vår egna kock.

Förskolan har två avdelningar. På bottenvåningen finns avdelningen Regndroppen där barnen är 3-5 år och en trappa upp finns avdelningen Solstrålen där våra yngsta barn i åldrarna 1-3 år är. På båda avdelningarna möter barnen miljöer där de kan utforska leken, språket, matematiken och drama genom att lyssna på sagor eller själva titta i böcker, samt få utrymme för sina kreativa sidor. Husets tredje våning är källaren där vi bland annat har en ateljé där barnen får utrymme att skapa med olika material och måla. Nere på tredje våningen finns ett upplevelserum där barnen får utmana sig i olika rollekar och sinnen med hjälp av rekvisita och känselplattor. De möter även IKT som är digitala verktyg.

Alla barnen är ute och leker tillsammans på gården varje dag eller så blir det utflykter till den närbelägna skogen. Matte- och språklekar, måleri och skapande eller en närbelägen lekpark gör vardagen något att längta till.

På Regnbågens Förskola använder vi oss av en app som heter Tyra. Den ger vårdnadshavarna bra information och delaktighet i verksamheten, men vi värnar mest om den dagliga föräldrakontakten vid lämning/hämtning, att alla föräldrar får en fin och informativ information från barnets dag.

I Tyra kan ni bland annat se:

° aktuella datum och händelser som ni kan synka med era kalendrar

° få meddelande om något saknas på erat barns hylla

° ta del av erat barns utveckling i barnets portfolio

° läsa blogginlägg från pedagogerna

° anmäla frånvaro samt lägga in barnets schema och mycket mer.

På Regnbågens Förskola arbetar vi tematiskt med hjälp av våra Regnbågskompisar som speglar målen i Lpfö-18. Varje ny månad presenteras en Regnbågskompis för barnen som de sedan ska arbeta med i sin undervisning. Tex, i april månad träffar barnen ”Charlie” och hen gillar djur och natur, då är det det temat som står i fokus i verksamheten men pedagogerna väver även in språk, matematik, sång, skapande osv under månaden. I mars månad möter barnen ”Rio” som gillar skapande, färg och form och även här väver pedagogerna in de andra områdena från läroplanen.